är det lilla och medelstora företagets partner och bollplank för att identifiera snabbfotade strategier och hitta kloka kreativa vägar framåt, kunnigt och konstruktivt. Fokus ligger på strategi, struktur och kreativitet i den dagliga, operativa verksamheten, där det gör skillnad direkt. Oavsett om du behöver hjälp med att sätta en strategi, genomföra en handlingsplan, förankra ett arbete, träna på kreativitet eller inspireras, startar det med ett personligt möte. Vårt samarbete bygger på en ömsesidig ärlighet, tillit, medvetenhet ,
stort engagemang och mod.
Ta en första kontakt: hanna@schiraff.se