är det lilla och medelstora företagets och den offentliga aktörens partner och bollplank för att identifiera kloka strategier och hitta kreativa konstruktiva vägar framåt genom filosofin strategi och struktur är det som ger oss utrymme och uppmuntran att vara kreativa, modiga och möjlighetsorienterade eftersom det alltid finns något att falla tillbaka på.
Fokus ligger på strategi, struktur och kreativitet i den dagliga, operativa verksamheten, där det gör skillnad direkt.
  
Oavsett om du behöver hjälp med att sätta en strategi, genomföra en handlingsplan, förankra ett arbete, träna på kreativitet eller inspireras, startar det med ett personligt möte. Vår framgång i samarbetet bygger på en ömsesidig ärlighet, tillit, medvetenhet , stort engagemang och mod. 

 

Ta en första kontakt: hanna@schiraff.se

 
Strategi & struktur.

Strategi och struktur är ryggraden och hjärtat i vilken verksamhet som helst - att skapa gemensamma bilder av vart vi är på väg - en inspirerande vision som vägleder och en strategi som ger en tydlig målbild och fungerar som stöd i beslutsfattande. För att strategin ska fungera behöver den stödjas med struktur som ger tydlighet, trygghet, ordning och reda genom att vara förankrade med syfte och innebörd i hela organisationen. Vision och övergripande strategi måste brytas ner till det dagliga operativa. Schiraff erbjuder rådgivning och genomförande i frågor som; 

  •  framtagning av strategidokument 
  •  från strategi till aktivitets- och handlingsplaner - framtagning av innehåll och kreativa koncept 
  •  projektledning
  •  löpande bollplank och externa ögon i olika sakfrågor
  •  inspiration kring strategi och struktur för bättre effektivitet

Klok kreativitet.

Skaparkraft, idérikedom, uppfinningsförmåga, fantasi, påhittighet, inspiration... 

ord som oftast förknippas med kreativitet. Men ofta kan en känsla av obehag uppstå när vi tvingas tänka kreativt, hitta lösningar utanför vår comfortzone. Kreativitet ska inte vara förknippat med krav, det ska vara kul. Därför avdramatiserar vi, förenklar och tränar på kreativitet. Glöm stora genialiska lösningar och innovationer och se de många små förbättringarna, smartare sätt att arbeta och lösa problem på. Gör din kreativitet till ett förhållningssätt och en vana. Schiraff sätter samman skräddarsydda inspirationsdialog och -föreläsningar, workshops  på tema;

  •  förstå kreativitet. 
  •  träna din kreativitet. 
  •  använd din kreativitet. 

tillsammans hittar vi ett upplägg som passar dig och din organisation.

 

 

Schiraffspråk.

Strategi och struktur ger oss ryggrad och hjärta i verksamheten, varför vi gör det vi gör, vad vi gör och hur vi gör det. Kreativitet ger oss möjligheter, gör oss snabbfotade och mod att vara konkurrenskraftiga. Värdet till strategi, struktur och kreativitet genereras när medarbetarna förstår och agerar i enlighet med det. Kalla det förpliktelse, kalla det kultur, kalla det blodet som hjärtat pumpar eller kalla det Schiraffspråk. 

Schiraffspråk handlar om hur människor tänker och förhåller sig till varandra, sig själva och skeenden runt omkring dem, värdegrund- ledarskap -medarbetarskap. Att aktivt uppmärksamma och arbeta med hur vi tänker, beter oss, kommunicerar är centralt för företagets framgång. 


Schiraff hjälper er, utifrån en anpassning av Rosenbergs teori kring Giraffspråk, utveckla ett reflekterande förhållningssätt, integrerat i befintliga strukturer, som inspiration eller workshops.