Schiraffen i mig.

Schiraff drivs av mig, Hanna Hägg, som med bred erfarenhet av projektledning och samverkansprocesser, djup kunskap inom platsutveckling och stort engagemang och nytänk kring marknadsstrategi och varumärke arbetar med ett helhets- och möjlighetsorienterat perspektiv.


Min bakgrund inom såväl privat tillverkningsindustri som offentlig och politiskt styrd organisation ger en förståelse och respekt för ditt företag, dina utmaningar och möjligheter. Tillsammans mer er kunskap och min erfarenhet att arbeta med processer och leda insatser framåt mot gemensamma visioner och med tydliga mål, men samtidigt med en öppenhet för förändring och en smittsam optimistisk grundsyn når vi ökad effektivitet, hållbarhet och nytta. Ett arbete där lust, glädje och optimism får stort utrymme!  

 

 

Yrkeserfarenhet

Turistchef Västervik Framåt näringslivsbolag 
leda och fördela arbetet inom verksamhetsområde besöksnäring. Strategier kring destinationsutveckling, utveckling och genomförande av verksamhets- och handlingsplan. Skapa samverkan mellan företag, arbeta med utveckling och marknadsföring av varumärket Västervik. 

 

Internationell affärsutvecklare Ankarsrum Assistent 
tillsammans med produkt- och exportchef driva försäljningen och stärka varumärket internationellt. Utveckla samarbeten med distributörer och hitta nya samarbetspartners. 


Projektledare varumärkesbyte Ankarsrum Assistent 
 varumärkesarbete med ny profil samt uppdateringar i produktserie och implementering nationellt och internationellt. 

Marknad och försäljning Ankarsrum Assistent 
ansvarig för marknadsstrategi, -plan och -aktiviteter. Utveckling av den digitala närvaron. 

 

Marknadskoordinator Västerviks kommun 
för den breda marknadsföringen och samordnare kring platsutveckling. 

 

Utbildning 
Ledarskap 
Ledarskapsutbilding Amazing Leaders 
Ledarskapsutbildning Peter & Partner 

 

Turismekonom 
120hp i Turismvetenskap vid Linnéuniversitetet 
30 hp företagsekonomi organisation och marknadsföring vid Linnéuniversitetet  
30 hp företagsekonomi entreprenörskap och organisationsutveckling  vid Örebro Universitet

 

Projektledning 
7,5 hp projektledning vid Linnéuniversitetet 


Tourism & Export Management 
30 hp University of Applied Studies Krems, Österrike