Pågående uppdrag.

 

Västervik Framåt näringslivsbolag AB 

Projektledning - marknadsföring och profilering av Västervik som hjärtat i en, ur besöksperspektiv, enormt attraktiv region. Samverkan kopplat till Gotlandstrafik Västervik-Visby 2017. 

Jan-maj 2017.  

 

 

 

Platsvarumärke Västervik

Redaktör och skribent för Magasin Västervik 365.

Jan-mars 2017.

 

 

AB Glasriket 
Kreativa processer och operativ marknadsstrategi 2017, en strategi för det operativa arbetet som bryter ner vision till handling.

Jan-mars 2017.

 

 

Projektledare internationell marknadsföring
Koordinering av Kalmar läns gemensamma insatser för internationell marknadsföring av besöksnäringen samt samordning av gemensamma aktiviteter med Jönköping och Kronobergs län under det gemensamma varumärket Småland-Öland.

Mars-aug 2017.